Onze spaardeposito's

Ontdek onze CKV-Spaarrekeningen
Over CKV
Centrale Kredietverlening NV (CKV) is een spaarbank van Belgische oorsprong, gevestigd te 8790 Waregem, Mannekeestraat 33 met ondernemingsnummer BE 0400.040.965, tel. 056/62.92.81, email: info@ckv.be
CKV is een kredietinstelling erkend door de Nationale Bank van België en deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel. In geval van faillissement of risico van faillissement van CKV loopt de spaarder, boven het bedrag van € 100.000,00 dat valt onder de depositogarantie, het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling.  Meer informatie vindt u hiervan terug op www.garantiefonds.belgium.be.
 

Een spaarproduct op maat
Als u uw kapitaal wilt laten groeien, kan u bij CKV Spaarbank terecht voor een spaardeposito. Wij bieden u een grote keuze aan klassieke spaarproducten allen onderworpen aan het Belgisch recht.

CKV-Spaarrekeningen
Wil u een financiële reserve aanleggen voor onverwachte uitgaven? Of sparen om later iets te kunnen kopen? Dan kan u geld opzij zetten op een spaarrekening. In ruil daarvoor geeft uw bank u een vergoeding: de intresten. U kan op elk moment geld bijstorten op uw spaarrekening, maar ook geld afhalen. 


Op goede (rente)voet
De CKV-Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur, onderworpen aan het Belgische recht en zonder minimaal inschrijvingsbedrag. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf geplafonneerd op € 1020,00 (€ 2.040,00 voor gehuwden of wettelijk samenwonenden) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Tarieven
- Basisrente: 1% 
- Getrouwheidspremie: 1,50% op jaarbasis;

De aangeboden basisrente is gegarandeerd voor de gelopen periode (pro rata temporis) maar kan op ieder ogenblik door CKV aangepast worden binnen de wettelijke grenzen. 
De getrouwheidspremie is verworven voor alle bedragen die gedurende twaalf maanden na de storting onafgebroken op de spaarrekening staan maar kan ook op ieder ogenblik door CKV aangepast worden binnen de wettelijke grenzen.  Gezien de hoge getrouwheidspremie is deze CKV-Spaarrekening dan ook ideaal als u uw geld minstens een jaar kan missen. 

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.

De rentevoeten zijn uitgedrukt op jaarbasis. Deze kunnen op ieder moment worden aangepast en zijn steeds beschikbaar op onze website. Wijzigingen worden schriftelijk via een rekeningafschrift meegedeeld aan de bestaande klanten.

Kenmerken
- Altijd beschikbaar: spreek uw spaargeld aan wanneer u wilt, 
-Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf geplafonneerd op €1020*  en €2040 voor gehuwden of wettelijk samenwonenden per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. 
*Inkomenstenjaar 2024
- Geen instap- of beheerskosten;
- De CKV-spaarrekening is een product van onbepaalde duur;
- Geen minimuminlage.


Spaarcalculator
U kan een calculatie voor uw spaarrekening opvragen via deze link. 

Spaarsimulator
Hier kan u de spaarsimulator van de FSMA raadplegen.

Risico
In geval van (risico op) faillissement van de financiële instelling wordt het spaarbedrag tot 100.000 euro per persoon gewaarborgd door het Depositobeschermingsfonds. Bij bedragen boven 100.000 euro riskeert de spaarder dat hij alles boven 100.000 euro verliest of dat het omgezet wordt naar aandelen (bail-in).


Meer weten over onze CKV-spaarrekening?
Ontdek het handig overzicht op onze essentiële spaardersinformatie, de informatiefiche over de depositobescherming, ons algemeen reglement der verrichtingen, onze algemene prospectus tarieven en ons reglement CKV spaarrekening op onze website of contacteer de CKV deposito agent in uw buurt voor een afspraak. Het openen van een spaarrekening kan enkel bij één van onze gevolmachtigde bankagenten.  

Het is noodzakelijk deze documenten door te nemen vóór de opening van de CKV-Spaarrekening. U kan ook steeds bij onze agenten een kosteloos afschrift van deze documenten bekomen of via directbank@ckv.be .

Netbanking
U kan uw rekeningen op afstand beheren via onze CKV Netbanking Site. 
Ga naar https://www.ckvspaarbank.be en log aan met de Itsme app. Daarna heeft u onmiddellijk toegang tot al uw rekeningen, van waaruit verrichtingen en saldi kan raadplegen, op een termijnrekening kan intekenen of een betaling kan ingeven naar een geregistreerde tegenrekening. 

CKV-Spaarrekening met derdenbeding
De CKV-Spaarrekening met derdenbeding is eveneens een gereglementeerde spaarrekening met dezelfde kenmerken zoals hierboven geschetst waarbij u kunt sparen voor een derde onder uw controle.
Raadpleeg onze essentiële spaardersinformatie voor een CKV spaarrekening met derdenbeding, de informatiefiche over de depositobescherming, ons algemeen reglement der verrichtingen, onze algemene prospectus tarieven en ons reglement CKV spaarrekening met derdenbeding op onze website of contacteer de CKV deposito agent in uw buurt voor een afspraak.


Het is noodzakelijk deze documenten door te nemen vóór de opening van de CKV-Spaarrekening met derdenbeding. U kan ook steeds bij onze agenten een kosteloos afschrift van deze documenten bekomen. 

CKV-Termijnrekeningen
Heeft u uw spaargeld niet nodig voor een bepaalde periode? Dan krijgt u dikwijls een hogere intrest op een termijnrekening dan op een spaarrekening. In ruil hiervoor moet u het geld op de termijnrekening laten staan tot de eindvervaldag. 

Kenmerken
- Tarief rentevoeten in functie van looptijd en keuze van intrestuitkering: maandelijks (comfort), halfjaarlijks (tempo), jaarlijks (relax) of gekapitaliseerd (target);
- Gegarandeerde rentevoeten voor de ganse looptijd;
- Geen instap- of beheerskosten;
- Volledige terugbetaling van kapitaal op vervaldag;
- Minimuminlage van € 25.000,00 bij comfortrekeningen. Bij de overige termijnrekeningen een minimuminlage van € 100,00 en veelvouden van € 100,00;
- Minimale looptijd van twee jaar bij targetrekeningen en van één jaar bij de overige termijnrekeningen;
- Op de toegekende rente worde een roerende voorheffing van 30% ingehouden voor de natuurlijke personen met een woonplaats in België;
- Pas beschikbaar op vervaldag. Vervroegde uittreding zal waarschijnlijk gebeuren tegen een prijs die onder de nominale waarde ligt.

Risico
- In geval van (risico op) faillissement van de financiële instelling wordt het spaarbedrag tot 100.000 euro per persoon gewaarborgd door het Depositobeschermingsfonds. Bij bedragen boven 100.000 euro riskeert de spaarder dat hij alles boven 100.000 euro verliest of dat het omgezet wordt naar aandelen (bail-in).
Raadpleeg hier de infofiche termijnrekeningen.


Meer weten?
Voor meer informatie over onze spaarproducten verwijzen wij u graag door naar de product pagina's hierboven vermeld. Uiteraard kan u ons voor meer informatie steeds contacteren of een afspraak met één van onze gevolmachtigde bankagenten.
 

Niet tevreden?
Met eventuele klachten inzake onze CKV-Spaarrekening (met derdenbeding) kan u terecht bij de klachtendienst van CKV.  (klachten@ckv.be). Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u beroep doen op de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).